internet security

Krátko o spoločnosti < proNETIX 

Panda Security

Boeing SSG, Nicholson International, Bull, CEPSA, Siemens, Telefónica Internacional, Terra Mobile, Mercedes Benz, Navision Software, Panasonic, ministerstvá a vládne organizácie rôznych krajín, ... atď. patria medzi milióny spokojných zákazníkov, ktorých siete a systémy sú chránené produktami Panda . Panda Security  je vedúcou európskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom antivírusových riešení.

Spoločnosť Panda Security  bola zalo?ená Mikelom Urizarbarrenom v roku 1990 s cieľom ponúknuť ucelenú antivírusovú ochranu všetkým pou?ívateľom - od veľkých korporácií a? po domácich pou?ívateľov. Tento počiatočný cieľ sa postupne rozšíril o vývoj softvéru na zaistenie kontroly a zber údajov s cieľom uľahčenia riadenia sietí. Podobne - aj náš koncept antivírusovej ochrany, ktorého súčasťou je poskytovať okrem nevyhnutných aplikácii najmä slu?by pre zákazníkov.

Tento systém sa stretol s úspechom a spokojnosťou u našich klientov, čoho sme boli svedkami aj v Prvej počítačovej antivírusovej kampani v Slovenskej republike. Prispeli sme k zdokonaleniu celého antivírusového priemyslu všade vo svete.

Profil spoločnosti

Hneď po zalo?ení, sa Panda Software stala jednou z hlavných spoločností, ktorých cieľom je rozvoj antivírusového software vo svete. 

Hlavné činnosti

Panda Security sa zaoberá výskumom a rozvojom antivírusového software, ochranou údajov a riadením informačných sietí. Milióny pou?ívateľov vo viac ako 50 krajinách, v ktorých má Panda priame zastúpenie, si u? vybrali 100%-nú technológiu Panda na vnútrofiremnú ochranu svojich počítačov a sietí. Programy sú odcenené certifikáciami dvoch najprestí?nejších medzinárodných organizácií: International Computer Security Association (ICSA) a West Coast (Centrum výskumu a rozvoja antivírusového softvéru).

Centrála

Naša medzinárodná centrála je v španielskom Bilbao, Madride, Barcelone a Valencii. Máme tie? sieť sesterských spoločností v Glendale (Kalifornia, USA), Parí?i (Francúzsko) a Shanghai (Čína). Naše dnešné celosvetové rozpätie sa nachádza na štyroch kontinentoch a patria tam Spojené královstvo, Nemecko, Švédsko, Taliansko, Kanada, Brazília, Izrael, Ju?ná Afrika, atď.

Řešenie pomáha akýmkoľvek pou?ívateľom

V Panda Security  ponúkame širokú škálu riešení, ktoré sú zalo?ené na špeciálnych po?iadavkách všetkých typov klientov - od veľkých organizácií - cez stredne veľké - a? po malé spoločnosti a domácich pou?ívateľov.

Panda ActiveScan; on-line kontrola vírusov, ktorá vyu?íva technológiu Microsoft ActiveX a spúšťa sa jednoduchým klepnutím z vašeho prehliadača. Je schopný detekovať a eliminovať viac ako 65.000 vírusov a Trojanov.

S myšlienkov pridaných slu?ieb navrhnutých spoločnosťami obsahuje tie? Tím rýchleho zásahu EIRVI (táto slu?ba je dohodnutá samostatne), Oxygen3 24h-365d - slu?ba denných správ o slu?bách a vírusoch, zasielaná bezplatne veľkému počtu objednávateľov na celom svete a publikovaná na našich Internetových adresách.
Medzinárodné uznania

Program Panda Antivirus bol ocenený certifikátom kvality od International Computer Security Association (ICSA) a od Checkmark (West Coast Labs), pre širokú škálu operačných systémov. Výsledkom je, ?e Panda Security  je momentálne jednou z najoceňovanejších spoločností v priemysle. Panda riešenia získali uznania od špecializovaných magazínov ako je PC World a Windows 2000 Magazine. Španielsky magazín Actualidad Económica označil Panda Software za autora jedného zo sto najlepších nápadov na Interente za rok 2000. Rastúce prepojenie spoločnosti Panda Software s Internetom sa odrá?a v najkompletnejších programoch na kontrolovanie vírusov cez Internet: Panda ActiveScan.

Náš záväzok kvality je demonštrovaný našim aktívnym členstvom v European Software Institute (ESI).

Globálne pôsobenie

Spoločnosť Panda Security  se však zďaleka neuspokojuje so svojimi úspechmi, naďalej pracuje na jasnom cieli: stať sa svetovým lídrom antivírusovom priemysle. Pre splnenie tohoto cieľa vybudovala spoločnosť na európskom trhu silný základ a dodnes otvorili 37 kancelárií na celom svete.

Pri otázke o neustálej expanzii spoločnosti Panda Security , CEO spoločnosti uisťuje, ?e "úspech kombinácie ostrej technológie s maximálnou spoľahlivosťou a odvolaním sa na Slu?by zákazníkom znova potvrdili, ?e celosvetové myslenie a miestna činnosť vytvárajú neporaziteľnú formulu pre rast v našej globálnej obci, ktorá sa zo dňa na deň viac spája".