internet security

Antivírusové a bezpečnostné riešenia Panda pre jednotlivé PC

Panda Antivirus Pro 2016 - Systémovo nenáročná, jednoduchá v používaní ochrana proti všetkým typom vírusov. Nainštalujte a zabudnite.
Panda Internet Security 2016 - Kompletné riešenie proti zlodejom identity, vírusom, hackerom a iným hrozbám internetu.
Panda Global Protection 2016 - Maximálna, plne automatizovaná ochrana proti všetkým druhom virusov, spywaru, a hackerom.
PC Secure / Panda Internet Security 2013 -Len pre zákazníkov T-com. Kompletné riešenie proti zlodejom identity, vírusom, hackerom a iným hrozbám internetu.
 
Panda DesktopSecure pre Linux - Špecifická ochrana pre Váš počítač, novinka v oblasti ochrany pracovných staníc s operačným systémom Linux.

Plné verzie programov

  
Panda Internet Security 2013
[ Download ]
Panda Global Protection 2013
[ Download ]
Panda Antivirus 2013
[ Download ]
Panda Internet Security 2012 len pre zákazníkov ST(PC Secure)
[ Download ]
Produkty radu 2012 
Panda Internet Security 2012
[ Download ]
Panda Global Protection 2012
[ Download ]
Panda Antivirus 2012
[ Download ]
Panda Internet Security 2010 len pre zákazníkov Slovak Telekom (PC Secure)
[ Download ]

Antivírusové a bezpečnostné riešenia Panda pre siete

Panda EnterpriSecure - Ideálne bezpečnostné riešenie pre spoločnosti, ktoré potrebujú globálnu ochranu pre každý počítač v sieti.
Panda BusinesSecure - Bezpečnostné riešenie pre malé a stredne-veľké spoločnosti, ktoré potrebujú chrániť pracovné stanice a servery, z ktorých sa skladajú ich podnikové siete.
Panda BusinesSecure with Exchange Antivirus - Antivírusová a anti-spam ochrana pre Exchange servery, vďaka novej ExchangeSecure ochrane.
Panda ClientShield - Ochrana poslednej generácie proti všetkým druhom internetových hrozieb vrátane vírusov, spamov, spyware, dialerov, poplašných správ, pirátskych programov, žartov a slabín.
Panda CVPSecure Antivirus - Centralizovaná a diaľková správa sietí s viacerými pohľadmi pre uľahčenie administračných úloh.
Panda Managed Office Protection - Globálna kontrola na všetkých pracovných staniciach a serveroch.
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Performa je spoľahlivé a škálovateľné zariadenie, ktoré vďaka kombinácii výkonného hardvéru a softvéru poskytuje maximálnu ochranu pripojenia siete do Internetu.
Panda GateDefender Integra - Panda GateDefender Integra je spoľahlivé a komplexné hardvérovo - softvérové zariadenie, ktoré zjednocuje ochranu proti všetkým typom internetových hrozieb.

Antivírusové a bezpečnostné riešenia Panda pre servery

Panda ExchangeSecure Antivirus - Antivírusová ochrana ExchangeSecure kontroluje celú poštovú prevádzku organizácie. Prilo?ené súbory sú kontrolované v pamäti, podozrivé súbory sú detekované pou?itím heuristických kontrol
Panda FileSecure Antivirus - Ponúka celkovú ochranu informácií, ktoré sú zdieľané s ostatnými pou?ívateľmi siete. Toto antivírusové riešenie s malým zaťa?ením, vysokým výkonom chráni súborové servery.
Panda DominoSecure Antivirus - Poskytuje pamäťovú detekciu v reálnom čase pre všetky vírusy, skryté v správach elektronickej pošty a IBM Lotus NotesTM / DominoTM dokumentačných databázach, čím sa optimalizuje výkon servera.
Panda SendmailSecure Antivirus - Ktoré vďaka technológii MilterAPI technology, aplikačnému programovaciemu rozhraniu pre obsahové riadenie, poskytuje spoločnostiam a poskytovateľom slu?ieb Interentu integrovanú antivírusovú ochranu pre celý sieťový okruh.
Panda ProxySecure Antivirus - Je zalo?ená na filter technológii ISAPI pre Microsoft Proxy Server, ktorá umo?ňuje, aby bola kontrolovaná HTTP, FTP (na HTTP) a Gopher prevádzka vo vašej spoločnosti. Súčasne zabezpečuje úplne bezpečné surfovanie na webe.
Panda ISASecure Antivirus - Kontroluje a dezinfikuje, pou?itím webových (ISAPI) alebo aplikačných filtrov, súbory vo všetkých formátoch poslaných a prijatých cez HTTP a SMTP, zatiaľ čo prechádzajú cez Microsoft ISA (Internet Security a Acceleration) server.

Utility pre dezinfekciu najrozšírenejších vírusov

Panda Quick Remover (PQREMOVE) - Skupina utilít pre odvírenie počítača a odstránenie následkov infekcie
[ Info ] [ Download ]

 

TopProxy - Proxy a Mail Server

TopProxy, MailSecure - Nový druh poštového filtra pre platformu Windows, ktorý umožňuje automaticky filtrovať vírusy, nebezpečné prílohy a nevyžiadané správy.
[ Info ] [ Download ]