firewall

 • Nainštalujte a zabudnite. Netreba rekonfigurovať sieťovú prevádzku.
 • Automatické priebežné aktualizácie.
 • Administrácia na diaľku z ktoréhokoľvek počítača pripojeného do Internetu.
 • Kompletná ochrana. Kontroluje a chráni 6 najčastejšie používaných protokolov.
 • Vysoký výkon. Transparentný pre používateľov.
 • Jednoduchá rozšíriteľnosť a rozdelenie záťaže. Prispôsobuje svoju kapacitu sieťovej komunikácii.
 • Filtrovanie obsahu. Blokuje prvky s potenciálne nebezpečným obsahom.
 • Podrobné hlásenia a konfigurovateľné varovania.
 • Monitorovanie systému v reálnom čase, čím sa uľahčuje kontrola a riadenie.
 • Automatický reštart v prípade zlyhania. 

Panda GateDefender Performa je spoľahlivé a škálovateľné zariadenie, ktoré vďaka kombinácii výkonného hardvéru a softvéru poskytuje maximálnu ochranu pripojenia siete do Internetu, blokujúc vírusy, spam a nežiadúci obsah prv, než vstúpia do vašej organizácie.

Vďaka jednoduchej inštalácii a konfigurácii, ako i úplnej a neustále aktualizovanej ochrane predstavuje výkonné, cenovo výhodné centralizované riešenie ochrany pred hrozbami Internetu. Systém automatickej priebežnej aktualizácie zabezpečuje, že ochrana je neustále aktuálna. Pracuje úplne transparentne, pri inštalácii nie je potrebné rekonfigurovať sieť.

Na rozdiel od tradičných softvérových antivírusov, Panda GateDefender je jednoúčelové hardvérové zariadenie, ktoré sa inštaluje medzi firewall a internú sieť, pracuje ako transparentný bridge, blokuje vírusy, spam a nežiadúci obsah, ktoré sa pokúšajú kontaminovať vašu podnikovú sieť.

Panda GateDefender Performa pracuje ako transparentný bridge s dvoma sieťovými interfejsami, pri inštalácii nie je potrebné rekonfigurovať sieť alebo presmerovať pakety. Po jednoduchej inštalácii okamžite skenuje definované protokoly, chrániac celú sieť.

Panda GateDefender Performa integruje tieto moduly ochrany:

 • Antivírusový modul
 • Anti-spam modul
 • Modul kontroly prístupu

Antivírusový modul

Detekcia a odstránenie vírusov a škodlivých kódov z údajov protokolov SMTP, HTTP, POP3, FTP, NNTP, IMAP4.

Anti-Spam modul

Detekcia spamu sofistikovanými algoritmami, podľa dosiahnutého skóre bude nevyžiadaná správa zablokovaná, presmerovaná alebo označená. Zoznam povolených/zakázaných odosielateľov.

Modul kontroly prístupu

Kontrola prístupu k web stránkam podľa ich obsahu, umožňuje zablokovať prístup k stránkam s nežiadúcim obsahom skupine používateľov.
Všetky moduly sú nezávisle licencované podľa počtu používateľov.

Modely

 • Panda GateDefender Performa 8050  Pre siete do 25 používateľov, 80 správ/sek. (SMTP), HTTP 40 Mbps.
 • Panda GateDefender Performa 8100  Pre siete od 25 do 500 používateľov, 160 správ/sek.(SMTP), HTTP 80 Mbps.
 • Panda GateDefender Performa 8200  Pre siete nad 500 používateľov, 350 správ/sek.(SMTP), HTTP 170 Mbps.

Automatická inkrementálna aktualizácia

Databáza vírusov je priebežne automaticky aktualizovaná cez Internet. Panda Software aktualizuje databázu minimálne raz denne, v prípade vírusových epidémií okamžite po analýze vírusu. Sťahujú sa len definície nových vírusov.

Vzdialená správa

Zariadenie sa spravuje cez bezpečný protokol na diaľku cez Internet prehliadač.

Vysoký výkon

Kombinácia výkonného hardvéru a proprietárnych antivírusových technológií Panda Software zabezpečuje vysokú rýchlosť skenovania, odbremeňujúc ostatné servery v sieti.

Antispam

Automaticky filtruje nevyžiadané správy elektronickej pošty, ktoré označí, presmeruje na špeciálnu adresu alebo zablokuje. Zvyšuje tak produktivitu práce. Je možné definovať zoznam povolených a zakázaných poštových adries.

Filtrovanie web stránok

Modul riadenia prístupu k web stránkam klasifikuje web stránky podľa ich obsahu do kategórií a umožňuje definovať, ku ktorým stránkam budú mať používatelia povolený prístup. Je možné definovať privilegovaných používateľov bez filtrovania.

Varovania a detailné hlásenia

Konfigurovateľné varovania a notifikácie umožňujú mať okamžitý prehľad o všet- kých aktivitách GateDefendera, čo dopĺňajú podrobné štatistiky.

Škálovateľnosť a rozdeľovanie záťaže

Vďaka svojej škálovateľnosti sa dokáže adaptovať na veľkosť podniku a rásť s ním. Je možné zapojiť viacero jednotiek paralelne s automatickým rozdeľovaním záťaže medzi jednotlivé zariadenia bez ďalšieho softvéru (load balancing).

Úplná ochrana

Zahŕňa všetko, čo potrebujete na ochranu pred hrozbami Internetu. Blokuje vírusy, spam a nežiadúci obsah ešte prv, ako sa dostane do vnútra vašej siete.

Filtrovanie vírusov a obsahu

Automaticky detekuje a blokuje nielen vírusy ale i iné škodlivé kódy – malware, spyware, dialery v protokoloch HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, NNTP, FTP.

Skúsenosti používateľov

“Nasadenie Panda GateDefender v spoločnosti Europa Press bolo veľkým krokom vpred v bezpečnosti IT. S Panda GateDefender sme dosiahli bezpečné a spoľahlivé použitie Internetu bez obmedzenia výkonu. Znamená to, že vieme, že žiadny vírus nemôže napadnúť naše systémy, a že my nemôžeme infikovať žiadneho z klientov našej agentúry.”
IT manažér, Europa Press

“Odkedy používame toto riešenie, naši používatelia môžu zabudnúť na vírusy. Po nastavení nepožaduje žiadnu manuálnu obsluhu a stále nás informuje o všetkých incidentoch. Panda GateDefender nám daroval duševný pokoj."

Oddelenie IT, Múzeum krásnych umení v Bilbao

“Naše rozhodnutie inštalovať Panda GateDefender ovplyvnilo viacero faktorov: ponúka kompletné hlásenia o vírusovej detekcii a filtrovaní obsahu, rovnako ako konfigurovateľné varovania a oznamy. Nasadili sme ho bez rekonfigurácie našich serverov alebo firewallu. Administrátor môže stále monitorovať tok údajov cez Panda GateDefender a detekčné štatistiky prostredníctvom systému, ktorý je neustále a automaticky aktualizovaný."
Systémový manažér, Nireo Corporation