firewall

  • Centralizovaná a diaľková správa sietí s viacerými pohľadmi pre uľahčenie administračných úloh.
  • Denné automatické aktualizácie Databázy vlastností vírusov, na prevenciu chýb v úlohách administračnej rutiny.
  • Rozšírený bezpečnostný modul proti Java appletom, ActiveX prvkom a zákerným skriptom.
  • Preventívne blokovanie a dezinfekcia neznámych vírusov kombinovaním technológií filtrovania obsahu a heuristickej kontroly.
  • Optimalizovaný výkon antivírusu vďaka technológii VirtualFile, skenovania v pamäti.
  • Detekcia vírusov a zákerných kódov, ukrytých na webových stránkach, vďaka výkonnému HTML prostriedku kontroly, ktorý je možné konfigurovať pomocou MIME symbolov.
  • Systém prispôsobiteľných konfigurácií s personalizovanými správami o vírusových výstrahách a súhrnné záznamy aktivity.
  • Minimálne technické požiadavky

OPSEC certifikovaný, CVPSecure chráni najkritickejší vstupný informačný bod vašej spoločnosti, firewall, kontrolovaním celej prijímanej aj odosielanej SMTP, HTTP, a FTP premávky v reálnom čase. Vyniká technológiami s vysokým výkonom, dokonalou integráciou s firewallom, použitím CVP protokolu, rozšíreného bezpečnostného modulu proti zákerným kódom a výkonným HTML prostriedkom kontroly.

Na rozdiel od Internet Gateway antivírusov, CVPSecure integruje filtrovanie obsahu, antivírus a ochranu proti zákerným Java appletom a prvkami ActiveX v jednom produkte. 

Centralizovaná a diaľková správa

CVPSecure je spravovaná na diaľku a centrálne cez jednoduché rozhranie: nový Panda AdminSecure. Prostredníctvom tohto nástroja je možné všetky Panda antivírusové riešenia v sieti inštalovať, aktualizovať a monitorovať, a jeho prehľady v reálnom čase, hlásenia, výstrahy, atď., umožňujú administrátorom poznať stav antivírusovej ochrany na každom firewalle, pripojenom do siete.

Automatické denné aktualizácie

Minimálne raz denne, sa CVPSecure aktualizuje automaticky a transparentne, bez intervencie administrátora. Tieto aktualizácie sa vykonávajú inkrementálne, downloadovaním iba ochrany proti vírusom, ktoré sa objavili od poslednej aktualizácie.

Rozšírený bezpečnostný modul

Tento antivírus obsahuje modul, ktorý maximalizuje bezpečnosť obsahu Internetu, blokuje potenciálne nebezpečné Java Applety, ActiveX prvky a zákerné skripty.

Preventívne blokovanie a dezinfekcia neznámych vírusov

CVPSecure zabraňuje šíreniu infekcií do alebo zo spoločnosti. Dosahuje to pomocou komunikácie so serverom pre overovanie obsahu, ktorý uskladňuje súbory, vybraté na kontrolu. Po vytvorení tohto pripojenia, antivírus blokuje a detekuje neznáme vírusy kombinovaním heuristickej kontroly (obsahujúcej tri úrovne citlivosti) pre skripty, Win32, Macro, a MS-DOS súborové formáty, s filtrovaním obsahu podľa predmetu, mena prílohy a/alebo prípony súboru.

Optimálny výkon servera

Technológia Panda VirtualFile kontroluje súbory v pamäti -aj komprimované súbory- oveľa rýchlejšie ako in= antivírusy, ktoré ich musia kopírovať na pevný disk. Obsahuje aj technológiu PartFile, ktorá umožňuje správcom siete kontrolovať rovnováhu výkonu a bezpečnosti na firewalle, pričom zadržiava iba podozrivé súbory, aby mohli byť kontrolované a dezinfikované.

Výkonný HTML prostriedok kontroly

Jeho výkonný a progresívny HTML prostriedok kontroly je schopný detekovať a eliminovať vírusy a zákerné objekty, ukryté na webových stránkach, skôr ako sa dostanú k interným používateľom siete. Obsahuje aj kompletný modul kontroly, ktorý môže byť konfigurovaný podľa symbolov MIME.

Prispôsobiteľné konfigurácie

Všetky servery je možné konfigurovať jednoducho a rýchlo z konzoly antivírusu. Administrátori si môžu tiež vybrať, či je potrebné poslať okamžité výstražné upozornenia cez SMTP, sieťovú výzvu alebo správy zobrazujúce sa na obrazovke. Systém výstražných správ v reálnom čase je úplne konfigurovateľný, zabraňuje preplneniu siete nepotrebnými správami. Okrem toho môžu administrátori jednoducho usporiadať všetky antivírusové záznamy servera z celej organizácie pre následnú štatistickú analýzu a správu.

Technické požiadavky

Panda CVPSecure Antivirus: Procesor: Pentium II 300 MHz (alebo novšia verzia) s Windows NT serverom 4.0 SP4 (alebo novšia verzia) alebo Windows 2000 Server alebo Windows 2000 Advanced Server s SP 1 (alebo novšia verzia) alebo Windows 2000 Datacenter Server alebo Windows 2003. 64 MB RAM (128 MB odporúčané). 30 MB voľného priestoru na pevnom disku. Check Point Firewall-1 verzia 3.0b (alebo novšia) alebo CVP compatibilné firewally.
Panda AdminSecure: Pentium III 800 MHz. 256 MB. 500 MB. Operačné systémy: Windows NT4 SP5, 2000, 2003 a XP. AdminSecure konzola podporuje aj Windows 98 a Me.

NEZABUDNITE! CVPSecure je možné zakúpiť samostatne alebo ako súčasť Panda EnterpriSecure Antivirus.