antivirus pre firmy

  • Ochrana poslednej generácie proti všetkým druhom internetových hrozieb vrátane vírusov, spamov, spyware, dialerov, poplašných správ, pirátskych programov, žartov a slabín.
  • Bezproblémové centralizované rozmiestnenie na všetky pracovné stanice v organizácii.
  • Vysoko výkonný prostriedok kontroly a maximálna ochrana súborov a elektronickej pošty -MAPI, POP3, SMTP a NNTP-.
  • Minimálne použitie zdrojov, ideálne na ochranu laptopov v prostrediach s malým pásmovým rozsahom.
  • Technológia založená na normách optimalizuje rýchlosť aktualizácii v rámci siete.
  • Priateľské, intuitívne rozhranie.
  • Minimálne technické požiadavky

ClientShield je ľahké, príručné riešenie ponúkajúce maximálnu ochranu proti vírusom a ďalším hrozbám pre počítače v sieti.
Vďaka minimálnej inštalačnej veľkosti ClientShield, administráčneho nástroja a nástroja pre rozmiestnenie na diaľku AdminSecure, toto revolučné riešenie kombinuje neľútostnú detekčnú schopnosť s rýchlosťou a jednoduchosťou. ClientShield je skonštrutak, aby sa prispôsobil dostupnej šíre pásma bez nutnosti komplexných inštalačných nástrojov alebo rutín.

Kompletná ochrana


ClientShield chráni hostiteľa pred hrozbami Internetu, počnúc vírusmi, Trojanmi a červami až po spamy, spyware a dialermi. Táto najnovšia generácia počítačovej ochrany dokáže tiež detekovať systémové slabiny, ktoré využívajú vírusy a nástroje, ktoré používajú hackeri pre ovládanie počítačov na diaľku.

Rýchle a jednoduché rozmiestnenie


S Panda AdminSecure, centralizovaným nástrojom pre riadenie na diaľku, ktorý rozmiestňuje ClientShield, je implementovanie súvislej bezpečnostnej politiky v rámci celej siete jednoduchou záležitoaťou. Hneď ako je AdminSecure nastavený, ochrana je nasadená, aktualizovaná a monitorovaná cez centrálnu konzolu a poskytuje administrátorom pohľad na celú sieť z vtáčej perspektívy.

Panda AdminSecure umožňuje usporiadanie hlásení a vírusových incidentov v reálnom čase, ponúka okamžitý pohľad do aktuálneho diania v sieti. Riešenie tiež ponúka grafické hlásenia stavu ochrany, čo umožňuje rýchle určenie potenciálne problémových oblastí.

Vysoko výkonný antivírusový prostriedok


Prostriedok kontroly najnovšej generácie UltraFast v kombinácii s technológiou na obnovovanie škôd SmartClean2 vytvára ClientShield, jedno z najrýchlejších a najstabilnejších riešení, poskytujúcich transparentnú ochranu.

Minimálne použitie zdrojov


ClientShield bol navrhnutý pre prácu v najextrémnejších podmienkach. Obsahuje systém na optimalizovanie šírky pásma: inkrementálne aktualizácie pre pracovné stanice, redukované inštalačné pakety a komprimované replikácie medzi distribučnými servermi pre dosiahnutie najvzdialenejších miest a ochranu mobilných používateľov.

Táto architektúra reprezentuje ideálne riešenie pre spoločnosti s používateľmi, ktorí sa pripájajú do Internetu priamo a nie cez chránené perimeter servery alebo VPN siete. ClientShield chráni aj proti vnútorným infekciám spôsobeným používateľmi laptopov, ktorí sa pripájajú do siete sporadicky.

Automatické aktualizácie v reálnom čase


Všetky Panda riešenia pre organizácie obsahujú novú technológiu Communications Agent transport level, založenú na kódovanej TCP/IP zmene XML kódu.

ClientShield používa túto technológiu, aby poskytol administrátorom prístup do celej siete v reálnom čase. To znamená, že plánované alebo okamžité zmeny v bezpečnostnej politike, aktualizácie databázy vlastností vírusov, zmeny konfigurácie antivírusu, atď. môžu byť aplikované priamo cez sieť.

Intuitívne rozhranie


Aby sa zabránilo nákladným konfiguračným chybám koncového používateľa, bolo rozhranie ClientShield skonštruované tak, aby bolo jednoduché a intuitívne, avšak aby nestratilo schopnosť konfigurovať každý modul samostatne: ochrana súborov, ochrana pošty, anti-spam/poplašné správy.

Technické požiadavky

ClientShield: Procesor 486 alebo rýchlejší. 32 MB RAM. 20 MB voľného priestoru na pevnom disku. Operačné systémy: Windows 95/98/Me/NT Workstation/2000/XP.


Panda AdminSecure: Pentium III 800 MHz. 256 MB. 500 MB. Opračné systémy: Windows NT4 SP5, 2000, 2003 a XP. AdminSecure konzola podporuje aj Windows 98 a Me.

NEZABUDNITE! ClientShield je možné zakúpiť samostatne alebo ako súčasť Panda BusinesSecure Antivirus alebo Panda EnterpriSecure Antivirus.