antivirus pre firmy

  • Panda Security for Business je ideálne bezpečnostné riešenie pre malé a stredne-veľké spoločnosti, ktoré potrebujú chrániť pracovné stanice a servery, z ktorých sa skladajú ich podnikové siete. Inštalácia a pou?itie je extrémne jednoduché, vďaka jeho inovatívnej centralizovanej riadiacej konzole AdminSecure. Zabezpečuje aj ochranu ka?dého jednotlivého sieťového bodu pred všetkými druhmi internetových hrozieb (vírus, spam, hackeri, atď.).
  • Ochrana proti všetkým druhom internetových hrozieb vďaka novej antivírusovej ochrane pre pracovné stanice, Clientshield.
  • Bezproblémová centralizovaná správa z jedného miesta vďaka novému nástroju pre centralizované riadenie, AdminSecure.
  • Vhodné pre siete s limitovanou šírkou pásma. ClientShield aj AdminSecure konzola sú vyvinuté špeciálne pre tento druh siete.
  • Antivírusová ochrana pre Linux, zapracovaním riadkovo-orientovaného antivírusového programu, CommandlineSecure.
  • Proaktívny informačný systém s podrobnými, najčerstvejšími informáciami, ktorý je výrazne u?itočný a nápomocný pri zabránení infekciám.
  • Denné automatické aktualizácie proti novým vírusom.
  • Telefonická technická podpora. Naši experti sú neustále pripravení zaoberať sa Vašimi otázkami prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

Ochrana proti všetkým druhom internetových hrozieb

Obsahuje novú ochranu pre pracovné stanice, ClientShield, ktorá nechráni iba pred vírusmi, červami a Trójskymi koňmi, ale aj pred novými hrozbami Internetu - ako sú spam, spyware, dialery, pirátske programy a ?arty - a slabinami systému, a tak ponúka komplexnú ochranu proti bezpečnostným rizikám.

Pohodlná, centralizovaná správa z jedného miesta

Nový nástroj centralizovanej správy AdminSecure uľahčuje sieťovému administrátorovi inštalovať a spravovať antivírusový softvér. Vďaka svojmu systému na kontrolovanie ochrany na pracovných staniciach a serveroch je najinovatívnejším nástrojom na trhu. S AdminSecure mô?ete spravovať antivírusovú ochranu aj na diaľku, čo Vám umo?ní neustály prístup k všetkým informáciám, ktoré potrebujete v súvislosti s počítačmi, ktoré chránite.

Vhodný pre siete s limitovanou šírkou pásma

ClientShield, nová antivírusová ochrana pre pracovné stanice, bola vyvinutá špeciálne pre siete s úzkym pásmom, a malá veľkosť programu znamená, ?e mô?e byť inštalovaný rýchlo. A navyše, náš inovatívny administračný nástroj AdminSecure poskytuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu všetkých antivírusových programov Panda v sieťach LAN aj WAN.

Antivírusová ochrana pre Linux

 Security for Business obsahuje CommandlineSecure, riadkovo-orientovaný systém pre detekovanie a dezinfikovanie vírusov, čo ponúka sieťovým administrátorom mo?nosť pridať schopnosť vírusovej detekcie mnohým aplikáciám tretích strán. Tento systém pracuje s veľkou prevahou práve dostupných Linux riešení, rovnako ako vo Windows prostrediach.

Proaktívny informačný systém

Obsahuje širokú škálu aktívnych bezpečnostných a preventívnych funkcií: automatické výstrahy o objavení sa nových vírusov a internetových hrozieb, produktové aktualizácie, nové zlepšenia, atď. To zabezpečuje, ?e administrátor má podrobné, najčerstvejšie informácie na zabránenie, prípadne riešenie akéhokoľvek bezpečnostného problému, ktorý mô?e postihnúť podnikovú sieť.

Denné, automatické aktualizácie proti novým vírusom

Na zabezpečenie plne účinnej antivírusovej ochrany je potrebné, aby bol antivírusový software neustále aktualizovaný.

 Security for Business zahŕňa progresívny systém aktualizácií, ktorý zabezpečuje aktualizácie minimálne raz za deň, aby bol schopný bojovať proti neustále sa objavujúcim neznámym vírusom a ďalším hrozbám Internetu.

Telefonická technická podpor

Naši in?inieri zodpovedia vaše otázky a vyriešia problémy cez telefón alebo e-mail. A navyše naše Antivírusové laboratórium zareaguje tak rýchlo, ako je to len mo?né, kedykoľvek budete potrebovať našu pomoc. Vďaka našej Medzinárodnej sieti varovaní budete okam?ite chránený proti novým vírusom.