antivirus pre firmy

 • Chráni e-mail komunikácie, zabezpečuje prichádzajúcu a odchádzajúcu e-mail komunikáciu pred vírusmi.
 • Chráni sieťový perimeter organizácie, pokrytím všetkých spojení medzi sieťou a Internetom.
 • Ochrana proti všetkým druhom internetových hrozieb, obsahuje novú ochranu pracovných staníc ClientShield.
 • Bezproblémová centralizovaná správa z jedného miesta vďaka novému nástroju pre centralizované riadenie, AdminSecure.
 • Vhodné pre siete s limitovanou šírkou pásma. ClientShield aj AdminSecure konzola sú vyvinuté špeciálne pre tento druh siete.
 • Antivírusová ochrana pre Linux, zapracovaním riadkovo-orientovaného antivírusového programu, CommandlineSecure.
 • Proaktívny informačný systém s detailnými, najčerstvejšími informáciami potrebnými na predvídanie mohutných infekcií.
 • Denné automatické aktualizácie proti novým vírusom.
 • Telefonická technická podpora. Naši experti sú neustále pripravení zaoberať sa Vašimi otázkami prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.
 • Rozšíriteľné, modulárne riešenie, vyrobené zo sady komplementárnych antivírusových programov, ktoré sa dajú zakúpiť ako programový balík alebo samostatne.

Určený pre:

Security for Enterprise je ideálne bezpečnostné riešenie pre spoločnosti, ktoré potrebujú globálnu ochranu pre ka?dý počítač v sieti, od pracovných staníc a systémov elektronickej pošty po gatewaye a perimeter servery.

Veľké a stredne veľké organizácie s multi-platformovými sieťovými prostriedkami.Organizácie, ktoré potrebujú centralizovanú správu ochrany prostredníctvom bezpečnostnej politiky, nasadenej na sieť.

Chráni e-mail komunikácie

Security for Enterprise zabezpečuje Exchange a Notes/Domino počtové servery a najširšie pou?ívané SMTP poštové gateway na trhu, ako sú Sendmail, Qmail, Postfix a MIMESweeper proti vírusom. Má v sebe zapracovaný aj anti-spam pre Microsoft Exchange 5.5.

Chráni sieťový perimeter organizácie

Obsahuje antivírusovú ochranu spojenií medzi korporačnou sieťou a Internetom, poskytujúc kompletnú ochranu pre prichádzajúcu a odchádzajúcu TCP/IP sieťovú prevádzku, rovnako ako firewall a proxy servery.

Ochrana proti všetkým druhom internetových hrozieb

Security for Enterprise obsahuje novú ochranu pre pracovné stanice ClientShield, ktorá nechráni iba pred vírusmi, červami a Trójskymi koňmi, ale aj pred novými hrozbami Internetu - ako sú spam, spyware, dialery, pirátske programy a ?arty - a slabinami systému, a tak ponúka komplexnú ochranu proti bezpečnostným rizikám.

Bezproblémová, centralizovaná správa z jedného miesta

Nový nástroj centralizovanej správy AdminSecure uľahčuje sieťovému administrátorovi inštalovať a spravovať antivírusový softvér. Vďaka svojmu systému na kontrolovanie ochrany na pracovných staniciach a serveroch je najinovatívnejším nástrojom na trhu. S AdminSecure mô?ete spravovať antivírusovú ochranu aj na diaľku, čo Vám umo?ní neustály prístup k všetkým informáciám, ktoré potrebujete v súvislosti s počítačmi, ktoré chránite.

Vhodný pre siete s limitovanou šírkou pásma

ClientShield, nová antivírusová ochrana pre pracovné stanice, bola vyvinutá špeciálne pre siete s úzkym pásmom, a malá veľkosť programu znamená, ?e mô?e byť inštalovaný rýchlo. A navyše, náš inovatívny administračný nástroj AdminSecure poskytuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu všetkých antivírusových programov Panda v sieťach LAN aj WAN.

Antivírusová ochrana pre Linux

Ochranné moduly zapracované v Security for Enterprise zahŕňajú CommandlineSecure, riadkovo-orientovaný systém na detekovanie a dezinfikovanie vírusov, čo ponúka sieťovým administrátorom mo?nosť pridať schopnosť vírusovej detekcie mnohým aplikáciám tretích strán. Tento systém pracuje s veľkou prevahou práve dostupných Linux riešení, rovnako ako vo Windows prostrediach.

Proaktívny informačný systém

Obsahuje širokú škálu aktívnych bezpečnostných a preventívnych funkcií: automatické výstrahy o objavení sa nových vírusov a internetových hrozieb, produktové aktualizácie, nové zlepšenia, atď. To zabezpečuje, ?e administrátor má podrobné, najčerstvejšie informácie na zabránenie, prípadne riešenie akéhokoľvek bezpečnostného problému, ktorý mô?e postihnúť podnikovú sieť.

Denné, automatické aktulaizácie proti novým vírusom

Na zabezpečenie plne účinnej antivírusovej ochrany je potrebné, aby bol antivírusový software neustále aktualizovaný.Security for Enterprise zahŕňa progresívny systém aktualizácií, ktorý zabezpečuje aktualizácie minimálne raz za deň, aby bol schopný bojovať proti neustále sa objavujúcim neznámym vírusom a ďalším hrozbám Internetu.

Telefonická technická podpora

Naši in?inieri zodpovedia vaše otázky a vyriešia problémy cez telefón alebo e-mail. A navyše naše Antivírusové laboratórium zareaguje tak rýchlo, ako je to len mo?né, kedykoľvek budete potrebovať našu pomoc. Vďaka našej Medzinárodnej sieti varovaní budete okam?ite chránený proti novým vírusom.

Rozšíriteľné, modulárne riešenie

Security for Enterprise tvorí sada komplementárnych antivírusových programov, ktoré je mo?né zakúpiť ako programový balík alebo samostatne, podľa potrieb Vašej spoločnosti:

 • ClientShield: ochrana pre pracovné stanice s Windows XP/2000 Pro/NT/Me/98/95
 • FileSecure: ochrana pre sieťové servery Windows NT/2000/2003 a Novell NetWare.
 • Security for Enterprise: ochrana pre Exchange Server 5.5/2000/2003.
 • DominoSecure: ochrana pre IBM Lotus Notes/Domino servery.
 • CVPSecure: ochrana pre CheckPoint Firewall (Content Vectoring Protocol).
 • ProxySecure: ochrana pre Microsoft Proxy Server.
 • ISASecure: ochrana pre Microsoft ISA Server.
 • QmailSecure: ochrana pre Qmail.
 • SendmailSecure: ochrana pre Sendmail.
 • PostfixSecure: ochrana Postfix.
 • CommandlineSecure: riadkovo-orientovaný antivírus pre Win32/Linux.
 • Panda Antivirus Platinum 7.0: ochrana pre samostatné počítače a laptopy.