antivirus pre servery

  • Optimalizovaný výkon. pre detekčné a čistiace použitie technológií PartFile a VirtualFile.
  • Kompletná ochrana pre SMTP poštu schopný dezinfikovať vnorené správy a komprimované súbory na rôznych úrovniach.
  • Centralizovaná a diaľková administrácia pre siete s viacerými pohľadmi, pre uľahčenie administračných prác.
  • Filtrovanie obsahu pre SMTP poštu.
  • Účinný HTML prostriedok kontroly, konfigurovateľné MIME typmi, pre detekovanie zákerných kódov ukrytých na webových stránkach.
  • Denné automatické aktualizácie Databázy vlastností vírusov.
  • Systém upraviteľných konfigurácií s nastaviteľnými správami o vírusových výstrahách a súhrnné záznamy aktivity.
  • Technické požiadavky.

ISASecure kontroluje a dezinfikuje, použitím webových (ISAPI) alebo aplikačných filtrov, súbory vo všetkých formátoch poslaných a prijatých cez HTTP a SMTP, zatiaľ čo prechádzajú cez Microsoft ISA (Internet Security a Acceleration) server.

Toto antivírusové riešenie je výborným doplnkom ochrany, ktorú poskytuje firewall a proxy server moduly v MS ISA, a obsahuje inovatívny modul na filtrovanie obsahu.

Optimalizovaný výkon

Panda technológia VirtualFile kontroluje všetky súbory v pamäti -dokonca aj komprimované súbory- oveľa rýchlejšie ako iné antivírusy, ktoré ich najprv potrebujú nakopírovať na pevný disk. Obsahuje aj technológiu PartFile, ktorá správcovi siete umožňuje kontrolovať výkon/bezpečnostnú rovnováhu na ISA serveri, pričom na kontrolu a dezinfekciu ponecháva iba podozrivé súbory.

Kompletná ochrana SMTP pošty

ISASecure zabraňuje rozšíreniu infekcií v rámci spoločnosti ale aj ich šíreniu smerom von. Toto antivírusové riešenie je schopné kontrolovať všetky druhy súborov, priložených k správam, vrátane komprimovaných súborov na všetkých úrovniach, formáty MIME, ZIP, UUENCODE a ARJ, vnorené správy na niekoľkých úrovniach. Dokáže detekovať vírusy dokonca aj v OLE objektoch, vsadených do tela správy.

Centralizovaná a diaľková správa

ISASecure je riadený na diaľku a centrálne cez jednoduché rozhranie: nový Panda AdminSecure. Prostredníctvom tohto nástroja je možné všetky Panda antivírusové riešenia v sieti inštalovať, aktualizovať a monitorovať , a jeho prehľady v reálnom čase, hlásenia, výstrahy, atď., umožňujú administrátorom monitorovať stav antivírusovej ochrany na každom ISA serveri pripojenom do siete.

Hlavne touto charakteristikou sa Panda ISASecure Antivirus líši od ostatných antivírusov, ktoré môžu byť spravované diaľkovo iba alebo produktov, závislých na konzole servera, ktorý má byť chránený, v tomto prípade MMC, a preto nemôžu efektívne spravovať všetky svoje antivírusy, keď sú nasadené na rôznorodé platformy.

Filtrovanie obsahu SMTP pošty

ISASecure blokuje neznáme vírusy, pričom kombinuje heuristickú kontrolu, s troma citlivými úrovňami a filtrovanie obsahu podľa predmetu, mena alebo prípony priloženého súboru.

Účinný HTML prostriedok kontroly

Jeho výkonný a progresívny HTML prostriedok kontroly dokáže detekovať a zničiť vírusy a zákerné objekty skryté na webových stránkach, skôr ako preniknú dovnútra k používateľom siete. Obsahuje aj kompletný modul kontroly, ktorý je možné konfigurovať v závislosti na druhoch MIME.

Podobne jeho interný bezpečnostný modul blokuje potenciálne nebezpečný obsah Internetu: Java Applet, prvky ActiveX a scripty, skôr ako sú stiahnuté.

Automatické denné aktualizácie

Minimálne raz za deň sa ISASecure aktualizuje sám, automaticky a transparentne, bez administrátorovej intervencie. Aktualizácie sa vykonávajú inkrementálne (prírastkovo), čo znamená, že sa sťahuje iba ochrana proti vírusom, ktoré sa objavili od poslednej aktualizácie.

Upraviteľné konfigurácie

Všetky servery je možné jednoducho a rýchlo konfigurovať cez antivírusovú konzolu. Administrátori si tiež môžu vybrať, či pošlú okamžité výstražné upozornenia cez SMTP, sieťové vysielanie alebo v podobe správ na obrazovke. Systém výstražných správ v reálnom čase je kompletne konfigurovateľný. Súšasne chráni sieť pred nasýtením nepodstatnými správami. Okrem toho môžu administrátori jednoducho zosumarizovať všetky záznamy antivírusu zo serverov celej spoločnosti a následne ich použiť na štatistickú analýzu a správu.

Technické požiadavky

Procesor: Pentium II 300 MHz (alebo neskoršia verzia) s Microsoft Windows NT4 Server SP4 (alebo neskoršia verzia) alebo Windows 2000 Server alebo Windows 2000 Advanced Server s SP 1 (alebo neskoršia verzia) alebo Windows 2000 Datacenter Server alebo Windows 2003. 64 MB RAM. 50 MB voľného priestoru na pevnom disku.
Panda AdminSecure: Pentium III 800 MHz. 256 MB. 500 MB. Operačné systémy: Windows NT4 SP5, 2000, 2003 a XP. AdminSecure konzola podporuje aj Windows 98 a Me.

NEZABUDNITE ! ISASecure môžete kúpiť samostatne alebo ako súčasť Panda EnterpriSecure Antivirus.