antivirus pre servery

  • Dokonalá integrácia v Microsoft Proxy Server 2.0 s technológiou ISAPI.
  • Optimálny výkon Proxy Servera vďaka kombinovanému použitiu technológii Panda Software PartFile a VirtualFile.
  • Kompletne automatické denné aktualizácie databázy vlastností vírusov, aby sa predišlo chybám v rutinných administračných prácach.
  • Rozšírený interný bezpečnostný modul proti Java Appletom, ActiveX prvkom a zákerným skriptom.
  • Detekcia vírusov a zákerných kódov ukrytých na webových stránkach, vďaka jej výkonnému HTML prostriedku kontroly, ktorý môže byť konfigurovaný podľa MIME typov.
  • Centralizovaná a diaľková administrácia sietí s viacerými pohľadmi, pre uľahčenie administračných prác.
  • Systém upraviteľných konfigurácí s personalizovanými výstražnými vírusovými správami a súhrnnými záznamami o aktivite.

Konštrukcia ProxySecure je založená na filter technológii ISAPI pre Microsoft Proxy Server, ktorá umožňuje, aby bola kontrolovaná HTTP, FTP (na HTTP) a Gopher prevádzka vo vašej spoločnosti. Súčasne zabezpečuje úplne bezpečné surfovanie na webe.

Vďaka jeho novému prostriedku kontroly HTML webových stránok a komplexnému bezpečnostnému modulu, detekuje a dezinfikuje nie len vírusy, červy a Trojanov v reálnom čase, ale aj zákerný obsah v Java Appletoch, ActiveX prvkoch a skriptoch.

Dokonalá integrácia s MS Proxy Server 2.0

ProxySecure používa filter technológiu ISAPI na ovládanie Proxy funkcií a zachytenie všetkých informácií, prichádzajúcich z Internetu, skôr ako sa dostanú do ostatných častí siete organizácie; preto sa perfektne integruje s s najviac rozšírenými a používanými Proxy servermi na trhu.

Optimálny výkon servera

Panda technológia VirtualFile kontroluje všetky súbory v pamäti -aj komprimované súbory- oveľa rýchlejšie ako iné antivírusy, ktoré ich potrebujú nakopírovať na pevný disk. Obsahuje aj PartFile technológiu, ktorá sieťovému administrátorovi umožňuje kontrolovať rovnováhu výkonu a bezpečnosť na Proxy serveri, pričom na kontrolu a dezinfikovanie vyberá iba podozrivé súbory.

Automatické denné aktualizácie

Minimálne raz denne sa ProxySecure aktualizuje sám automaticky a transparentne, bez intervencie administrátora. Tieto aktualizácie sa vykonávajú inkrementálne (prírastkovo), sťahuje sa iba ochrana proti vírusom, ktoré sa objavili od poslednej aktualizácie.

Rozšírený bezpečnostný modul

Tento antivírus obsahuje modul, ktorý maximalizuje bezpečnosť internetového obsahu, blokuje potenciálne nebezpečné Java Applety, ActiveX prvky a zákerné skripty.

Výkonný HTML prostriedok kontroly

Jej výkonný a progresívny HTML prostriedok kontroly je schopný detekovať a eliminovať vírusy a zákerné objekty, ukryté na webových stránkach skôr ako sa dostanú k používateľom internej siete. Obsahuje tiež modul pre kopletnú kontrolu, ktorý môže byť konfigurovaný podľa MIME typov.

Centralizovaná a diaľková administrácia

ProxySecure je riadený na ďiaľku a centrálne cez jednoduché rozhranie: nový Panda AdminSecure. Prostredníctvom tohto nástroja môžu byť v sieti inštalované, aktualizované a monitorované všetky Panda antivírusové riešenia. Jeho pohľady, hlásenia, výstrahy atď, v reálnom čase, umožňujú administrátorom poznať stav antivírusovej ochrany na každom proxy serveri, pripojenom do siete.

Výstrahy a záznamy o aktivite

Súhrnný a plne upraviteľný systém výstražných správ o dezinfekcii a filtrovaní v reálnom čase, spolu s detailnými súbormi so záznamami o aktivite pre následnú konsolidáciu, štatistickú analýzu a analýzu manžmentu, spolu s ostatnými bezpečnostnými informáciami o organizácii.

NEZABUDNITE! ProxySecure je možné zakúpiť samostatne alebo ako súčasť Panda EnterpriSecure Antivirus.