antivirus pre servery

  • Dokonalá integrácia s prostrediami Exchange, podporuje aj klastre.
  • Centralizovaná a diaľková administrácia v lokálnych sieťach a sieťach WAN.
  • Dôkladné filtrovanie obsahu na preventívne blokovanie vírusov a spamov, v prijatej aj odoslanej pošte.
  • Optimalizované kontrolovanie v pamäti a dezinfekcia vírusov vo všetkých protokoloch a priečinkoch.
  • Kompletne automatické denné aktualizácie Databázy vlastností vírusov.
  • Vysoká rozšíriteľnosť a dostupnosť pre rozsiahle podnikové prostredia.
  • Upraviteľné varovania o vírusových incidentoch a notifikáciách filtrovania , s podrobnými zhrňujúcimi záznamami.

Antivírusová ochrana ExchangeSecure kontroluje celú poštovú prevádzku organizácie. Priložené súbory sú kontrolované v pamäti, podozrivé súbory sú detekované použitím heuristických kontrol, politika organizácie je aplikovaná filtrovaním nevhodného obsahu a spamy sú blokované skôr, ako sa dostanú do mailboxu prijímateľa. Všetko toto je spravované prostredníctvom AdminSecure, centralizačný Panda nástroj pre správu.

Panda ponúka maximálny výkon a kompletnejšiu funkčnosť pre servery Microsoft groupware, pretože presahuje integračnú úroveň doplnkových programov, použitím MAPI v Microsoft Exchange Server 5.5, VSAPI 2.0 v Exchange Server 2000 a VSAPI 2.5 v inštaláciách Exchange Server 2003 . 

Dokonalá integrácia s prostrediami Exchange

ExchangeSecure sa dokonale integruje s platformou Exchange, použitím technológie Virus Scanning API 2.0 a 2.5 technology. V plnej miere podporuje aj klastre, garantuje investície vložené do rozvoja spoločnosti a poskytuje vysoký výkon a úplnú spoľahlivosť.

Centralizovaná diaľková administrácia

ExchangeSecure jeovládaný diaľkovo a centrálne prostredníctvom jednoduchého rozhrania: nový Panda AdminSecure. Prostredníctvom tohoto nástroja môžu byť všetky antivírusové riešenia Panda v sieti inštalované, aktualizované a monitorované, a jeho prehľady v reálnom čase, hlásenia, výstrahy, atď, umožňujú administrátorom monitorovať stav antivírusovej ochrany na každom počítači, pripojenom do siete.

Touto črtou sa najviac odlišuje od ostatných antivírusov, ktoré môžu byť spravované na diaľku iba jeden po druhom, alebo produktov, závislých na konzole servera, ktorý má byť chránený, v tomto prípade MMC, a preto nemôžu efektívne spravovať všetky svoje antivírusy, keď sú nasadené na rôznorodé platformy.

Dôkladný anti-spam a filtrovanie obsahu

ExchangeSecure zabraňuje rozšíreniu infekcií do, ale aj zo spoločnosti. Blokuje a detekuje neznáme vírusy, kombinovaním heuristického kontrolovania s troma citlivými úrovňami pre skripty, Win32, Macro, a MS-DOS súborové formáty a filtrovaním obsahu podľa predmetu, mena prílohy a/alebo prípon súboru.

Táto funkcia pracuje v kombinácii s výkonným anti-spam systémom, k dispozícii pre Exchange 2000, schopným identifikovať, blokovať a zničiť spam skôr, ako sa dostane do mailboxov vašej organizácie. Tak ExchangeSecure udržiava všetky druhy hrozieb mimo dosah bez prekážania komunikácii servera.

Kontrolovanie v pamäti pre optimalizovanie výkonu

Technológia spoločnosti Panda Software, VirtualFile, kontroluje všetky súbory v pamäti (dokonca aj komprimované súbory) oveľa rýchlejšie ako iné antivírusy, ktoré ich kompletne kopírujú na pevný disk. ExchangeSecure kontroluje a dezinfikuje vírusy vo verejných aj súkromných priečinkoch, Internet Mail konektoroch (SMTP), HTTP, MAPI, POP3, a IMAP protokoloch.

Kompletné automatické denné aktualizácie

Minimálne raz za deň sa ExchangeSecure aktualizuje sám, automaticky a transparentne, bez administrátorovej intervencie. Aktualizácie sa vykonávajú inkrementálne (prírastkovo), čo znamená, že sa sťahuje iba ochrana proti vírusom, ktoré sa objavili od poslednej aktualizácie.

Vysoká rozšíriteľnosť a dostupnosť

S novým Panda AdminSecure môžu sieťový administrátory použiť viacero serverových profilov pre diaľkovú správu a aktualizovanie Exchange serverov cez WAN spojenia. Jeho prostriedok kontroly UltraFast ponúka maximálny výkon a je optimalizovaný, aby poskytoval neustálu antivírusovú ochranu pre celú poštovú prevádzku organizácie.

Upraviteľné varovania a filtre

Konfigurovateľné varovania o vírusových incidentoch a systém notifikácie filtrovania, spolu s podrobnýmy súhrnnými záznamami pre následnú štatistickú analýzu a správu, a tiež ostatnými informáciami organizácie.

Technické informácie

For Exchange Server 5.5: Procesor: Pentium II 500 MHz (alebo novší). 256 MB RAM. 30 MB voľného priestoru na pevnom disku. Operačný systém: Windows NT Server 4.0 (alebo novší) so Service Pack 5 (alebo novší) alebo Windows 2000 Server. Aplikácia: Microsoft Exchange Server 5.5 so Service Pack 3.
For Exchange Server 2000/2003: Procesor: Pentium II 500 MHz (alebo novší). 256 MB RAM. 30 MB voľného priestoru na pevnom disku. Operačný systém: Microsoft Windows 2000 Server. Aplikácie: Microsoft Exchange Server 2000 so Service Pack 1 (alebo neskorší) alebo Exchange 2003.
Panda AdminSecure:Pentium III 800 MHz. 256 MB. 500 MB. Operačné systémy: Windows NT4 SP5, 2000, 2003 a XP. AdminSecure konzola podporuje aj Windows 98 a Me

NEZABUDNITE! ExchangeSecure je možné zakkúpiť samostatne alebo ako súčasť Panda BusinesSecure Antivirus alebo Panda EnterpriSecure Antivirus.